کرومیت چیست؟

در حال حاضر تیرچه های کرومیت یکی از مهم ترین گزینه ها  در اجرای سقف ساختمان ها بحساب می آید . علی الخصوص بخاطر امکان بتن ریزی چند سقف با هم بکاربردن این نوع تیرچه مقرون به صرفه خواهد بود. این نوع تیرچه ها به صورت کاملا اصولی و بر اساس آیین نامه ها و نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تولید و طراحی می شوند. در این مسیر یکی از مهم ترین و اساسی ترین مشکلات٬ طراحی و محاسبه تیرچه های کرومیت بود که با بکارگیری نرم افزار طراحی تیرچه کرومیت این کاستی رفع شد. این نرم افزار باعث می شود که تیرچه ها برای تحمل بارهای وارده ضعیف نباشد و همچنین از آن طرف با طراحی صحیح از مصرف فولاد اضافه در تیرچه ها جلوگیری می شود و به این ترتیب مصرف کنندگان این تیرچه ها زیاد متضرر نمی شوند.
تیرچه ها باتوجه به نوع قالب از ۷۳ سانتی تا ۱۰۰ سانتی متر فاصله دارند . روی سقف نیز با ۴ الی ۱۰ سانتی متر بتن پوشانده می شود.این تیرچه ها از نوع خود ایستا هستند و به همین خاطر است که هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف نیاز نیست و تیرچه ها به گونه ای طراحی می شوند که به تنهایی قادربه تحمل وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف باشد. بعد از این که بتن به مقاومت ۷۵% مشخصه خود برسد، تیرچه های فولادی با بتن به شکل یک مقطع مختلط عمل می کنند و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می نمایند.

مزایا و قابلیت های سقف کرومیت

سقف کرومیت را با این فرض طراحی می کنند که تیرچه ها به تنهایی (پیش از گرفتن بتن) ازعهده ی تحمل وزن خود، بلوک، بتن خیس و عوامل اجرایی بر بیایند . درنتیجه در سقف کرومیت در هیچ یک از مراحل عملیات اجرایی شمع بندی لازم نیست.

 

امکان اجرای همزمان چند سقف

 

نبود شمع بندی در سیستم سقف کرومیت منجربه ایجاد این توانایی می شود که چند سقف را برای بتن ریزی آماده نمود و هم زمان بتن ریزی را بر روی سقف عملیاتی نمود. این کار برای ساختمان های با طبقات زیاد و یا با زیربنای کم بسیار از نظر اقتصادی به صرفه و مناسب می باشد.

سرعت و آسانی اجرا

اجرای سقف در این سیستم در مقایسه با سیستم های مشابه راحت تر بوده و با سرعت بالاتری قابل اجرا است . می توان ۴۸ ساعت بعد از بتن ریزی روی سقف رفت و آمد و بارگذاری سبک انجام داد و می توان عملیات ساختمانی را تداوم بخشید و از توقف آن جلوگیری نمود.
یکپارچگی سقف و اسکلت : بخاطر جوش خوردن تیرچه ها به اسکلت، بعد از گرفتن بتن، سقف و اسکلت یکپارچه می شود و قادر است مانند یک دیاگرام مستحکم عمل نماید. در اسکلت های بتنی نیز با استفاده از قلاب های مخصوصی، یکپارچگی بیشتری ممکن می شود.

پایین بودن تنش در بتن

بخاطرخود ایستا بودن تیرچه ها تنش ایجاد شده بسیار پایین می آید چرا که تیرچه ها پیش از گرفتن بتن قادرند وزن بلوک، بتن خیس و عوامل اجرایی را به تنهایی تحمل نمایند. آزمایش بارگذاری روی سقف های کرومیت که مقاومت نهایی بتن آن ها کمتر از مقدار مورد نظر بوده مشخص کرده که بتن با مقاومت پایین به ظرفیت باربری سقف صدمه ای وارد نمی کند.

مقاومت نهایی و شکل پذیری بالا

روی این سقف محاسبات و آزمایش های بارگذاری انجام شده که نشانگر این است که انفصال این سیستم بعد از تغییر شکل های زیاد اتفاق می افتد. انفصال نرم و این رفتار سقف از نظر ایمنی مطلوب می باشد.

امکان حذف کش ها

بر اساس یکپارچگی سقف و اسکلت، می توان کش ها (اعضای غیرباریر) را حذف نمود. این کارعلاوه بر صرفه جویی در مصرف فولاد موجب یکنواختی بیشتر زیر سقف می شود و عملیات نازک کاری را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه ها و باربری خاص

طراحی و اجرای سقف با دهانه های بلند و بارهای سنگین در سیستم سقف کرومیت ممکن است . تابحال سقف با دهانه ۱۲/۵ متر و همچنین سقف با شدت بار ۷ تن بر متر مربع به اجرا در آمده است که در هر مورد آزمایش های بارگذاری، ایمنی سقف تأیید شده است.

 

حذف رد فولاد زیر سقف

در سقف های ضربی شاهد اثر داغ به شکل خط تیره ای روی گچ هستیم که در سقف کرومیت بخاطر پایین تر بودن سطح بلوک ها از تیرچه ها، پوشش گچ و خاک در زیر تیرچه ها نسبت به بقیه نقاط سقف بیشتر می باشد و همین امر باعث کم شدن جذب ذرات معلق می گردد. در نتیجه سایه فولاد بال پایینی تیرچه ها دیده نمی شود.
سهولت اجرای داکت (بازشوها) : فاصله زیاد تیرچه ها که از ۷۳ تا ۱۰۰ ساتی متر محور به محورمتغییر است با ایجاد داکت در سقف بدون هیچ هزینه ای اضافی فضایی را برای عبور لوله های تاسیساتی نصب دودکش موتورخانه و شومینه نصب توالت ایرانی و یا عبور کانال کولر ممکن می نماید و قطع کردن تیرچه ها نیاز نیست.

نظارت بر اجرای سقف در طول اجرا

گروه های ویژه ای برای نظارت بر سقف ها آموزش داداه شده اند تاچنانچه مشتری مایل باشد در طول زمان اجرای سقف ها نظارت مداوم  بر شیوه ی عملکرد مجریان انجام گیرد و از سلامت اجرای سقف چه از نظر فنی و چه از نظر زیبایی اطمینان کامل را حاصل نماید.
کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف : فاصله زیاد  که حدود ۷۵ سانتی متر محور به محوراست موجب شده که در مقایسه با تیرچه و بلوک معمولی مصرف بتن در حدود ۲۰ درصد کاهش یابد و نتیجه کار سبکی وزن می شود . البته بکارگیری بلوک های پوکه ای و بلو ک های پلی استایرن کرومیت با سیستم کامپوزیت نیز به کاهش وزن کمک می نماید.